јун 14 2019

Одлука о чланаринама

Сви спортски клубови, организације и удружења, чланови Спортског савеза града Сомбора у складу са Статутом ССГ Сомбора су у обавези да од дана доношења  Oдлуке УО ССГ Сомбора  у року од 15 дана, а најкасније до 30.06.2019 год. обавезну годишњу чланарину уплатити на текући рачун ССГ Сомбора  бр. 325-9500600022479-28 OТП банка, у зависности од износа средстава добијених по Јавном позиву за суфинансирање у области спорта  за период 1.01.2019 до 31.12.2019 год.

У складу са чл.23. став 6. члан Спортског савеза је дужан да плати годишњу чланарину у року од 15 дана од пријема обавештења о висини чланарине.

Уколико члан савеза упркос двострукој опомени закасни са уплатом годишње чланарине и неизмири обавезе у року од 15 дана од пријема друге опомене,  истеком овог рока аутоматски се гаси његово чланство без потребе доношења одлуке о искључењу.

Спортски клубови, организације и удружења који до  рока који је одредио Управни одбор ССГСомбора не плате обавезну годишњу чланарину неће моћи повлачити средства добијена по Јавном  позиву  за суфинансирање спорта у 2019 год.

Одлука

Чланарине

 

Оставите одговор

Your email address will not be published.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com