дец 13 2020

Заказана нова Скупштина ССГС-а

Председник ССГС-а Зоран Бојић на основу члана 32. Статута и члана 7.  Пословника о раду Скупштине Спортског савеза града Сомбора сазвао је Редовну годишњу Скупштину ССГ Сомбора – електронским путем која ће се одржати у среду, 23.12.2020. године са почетком у 10 часова.

ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са претходне Ванредне изборне Скупштине.
2. Извештај о раду за 2019. год
3. Финансијски извештај за 2019. год
4. Извештај Надзорног Одбора за 2019. год
5. План и програм са финансијским планом за 2020. год

Напомена:
Сви чланови ССГ Сомбора са правом гласа су дужни да се електронским путем изјасне о дневном реду, на следећи начин:
– Попунити образац.
– Потписати образац од стране делегата.
– Оверити образац печатом организације и потписом заступника.
– Попуњен, потписан и оверен образац скенирати и послати дана 23.12.2020. до 18 часова на е- мејл адресу ССГ Сомбора.
– Оригиналан образац који је попуњен, потписан и оверен од стране делегата послати поштом или донети лично у канцеларију Савеза на адресу Спортски савез града Сомбора, Венац Петра Бојовића 11, 25000 Сомбор.

Материјал за Редовну седницу Скупштине ССГС-а:

1. Poziv za Redovnu Elektronsku Skupštinu

2. Zapisnik sa Vanredne Skupštine 2020.

3. Izveštaj o radu 2019. god

4. Finansijski izveštaj za 2019. godinu

6. Plan aktivnosti za 2020. godinu iz dva dela

НАПОМЕНА: План и програм активности са финансијским планом за 2020.годину су усвојени у два дела. Први део је одобрени оквир од стране локалне самоуправе, а други део су затражена потребна додатна средства за извршење усвојеног плана.

7. Glasački list i punomoc

Оставите одговор

Your email address will not be published.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com